Tarot kabalistyczny

27 czerwiec-02 lipiec 2014

Program:
1/ kabała - definicja, rodzaje kabały, kabała magiczna i praktyczna
2/ kabalistyczna wizja świata, człowieka i Boga
3/ makro i mikrokosmiczna symbolika kabalistycznego Drzewa Życia
4/ Drzewo Życia, hebrajskie litery i Wielkie Arkana tarota
5/ droga Głupca: inicjacyjna symbolika Wielkich Arkanów wodniesieniu do Drzewa Życia
6/ czasoprzestrzeń tarota
7/ dziewięć mistycznych wrót - inicjacyjna symbolika kart-bramMniejszych Wtajemniczeń w odniesieniu do Drzewa Życia
8/ hierarchie duchowych bytów w kabale i ich związki z ArkanamiMniejszymi
9/ kabalistyczne techniki medytacyjne i dywinacyjne ( zajęciapraktyczne )

Uczestnicy kursu otrzymują bezpłatnie materiały niezbędne do udziału w zajęciach

W programie (oprócz rozmaitych, dodatkowych atrakcji, takich jak palenie agnihotry, wycieczki do grobu cadyka w Lelowie i wizyty w pustelni)
TAROT KABALISTÓW
odsłonięcie tajemnic kabalistycznej numerologii i jej praktyczne zastosowanie

KULTYWOWANIE KRĘGU
taoistyczne ćwiczenia medytacyjne oparte na praktyce Falun Gong- systemu transformacji ciała i umysłu poprzez specjalne ćwiczenia i medytację. Podobnie jak Tai Chi, Falun Gong ma na celu uzdrowienie ciała i uszlachetnienie charakteru, czemu służy wykonywanie pięciu zestawów prostych i łatwych do nauczenia ćwiczeń oraz podporządkowanie swojego życia trzem zasadom nazywanym w języku chińskim "zasadami Dżen-Szan-Ren"(Dżen oznacza prawdę, szczerość, prawdomówność, Szan - miłosierdzie, życzliwość, Ren - wytrwałość i tolerancję). Praktyka Falung Gong została opracowana w 1992 roku przez chińskiego mistrza duchowego Li Hongzhi. ( codziennie rano i wieczorem )